Bosna i Crna Gora
ljeto 2017.
Foča
Iznad Drine
Uz Drinu
Tara
Tara 2
Splav
Rafting na Tari
Rafting na Tari 2
Spuštanje niz Taru
Tara s mosta
Most u Šćepan polju
Kanjon Pive
Kanjon Pive 2
Tunel
Cesta preko Durmitora
Durmitor
Durmitor 2
Durmitor - trava
Durmitor 3
Durmitor 4
Durmitor - ovce
Konj
Ovce
Durmitor - katuni
Žabljak
Crno jezero
Crno jezero 2
Crno jezero 3
Crno jezero - malo
Ribič na Crnom jezeru
Čamac na Crnom jezeru
Staza do Lokvica
Staza do Lokvica 2
Lokvice
Durmitor, Savin kuk
Pogled na Crno jezero
Pogled sa Savinog kuka
Sa Savinog kuka
Durmitor 5
Durmitor 6
Virpazar
Skadarsko jezero
Krstarenje po Skadarskom jezeru
Krstarenje po Skadarskom jezeru 2
Krstarenje po Skadarskom jezeru 3
Most u Virpazaru
U kanalu
Skadarsko jezero 2
Čamci, Skadarsko jezero
Čamac na Skadarskom jezeru
Skadarsko jezero 3
Cesta uz jezero